Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace vznikla k 1. 1. 2014 sloučením dvou samostatných organizací – Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace ve Fryštáku a Radosti, domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace ve Zlíně. Oba subjekty mají dlouholetou tradici v poskytování služeb sociální péče. Zřizovatelem Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace je Zlínský kraj.